U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1292.12.12
1292 december 12

Siegfried, aartsbisschop van Keulen, vidimeert en bevestigt de oorkonden, verleend door Dirk III, heer van Altena, en Robert, bisschop van Luik, aan het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem d.d. 1240 oktober 9 en 1241 maart 30 (na 1240 oktober 9).

Origineel

A. Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 14.D035, archief klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, inv. nr. 92, vidimus door Siegfried van Westerburg, aartsbisschop van Keulen. Gelinieerd.

Aantekening op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Confirmatio Syfridi, archiepiscopi Col[oniensis] anno (bovengeschreven) Mo CCo XCIIo (bovengeschreven) littere fundacionis domini Theoderici de Althena et confirmationis Roberti (bovengeschreven), episcopi Leodiensis.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel aan rood zijden koord van Siegfried, aartsbisschop van Keulen, zwaar beschadigd (overblijvend gedeelte in groene was gezet), van groene was, met tegenzegel CS1, zwaar beschadigd.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Schutgens, Inventaris, 105, nr. 12.
Samenhang
Voor de in onderhavige oorkonde genoemde oorkonden, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1240.10.09 en 1241.03.30(na 1240.10.09). Voor de goedkeuring van de schenking van Dirk III, heer van Altena, door Willem, heer van Horn, en zijn broer Engelbert, zie Van Synghel, DONB, nr. 1240.11.08.
Afbeelding 11292.12.12voorzijde
Afbeelding 21292.12.12achterzijde
Volledig scherm

Universisa Christi fidelibus presentes litteras visuris Syfridus, Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam archicancellarius, in vero salutari salutem.

Iustis petentium desideriis annuentes et vota, que a iuris tramite non discrepant, conf[irmi]terb cupientes virorum religosorum .. prioris et conventus fratrum Vallis sancte Elizabet, Leodiensis dyocesis, ordinis Vallis Caulium, supplicationem qua nobis humiliter supplicarunt quatinus donationes infrascriptas et a dyocesano loco confirmatas dignaremur approbare et auctoritate confirmare metropolitacac admittentes visis litteris tam donationis quam confirmationis predictarum sub veris sigillis tamd donationise quamf confirmationisg appendentibus in hec verba:

(hierna volgt DONB, nr. 1240.10.09).

(hierna volgt DONB, nr. 1241.03.30(na 1240.10.09)).

Ea presenti pagina sigillo nostro signata in nomine Domini confirmamus. Nulli ergo hominum liceat hanc nostram confirmationem infringere vel ausu temerario contraire. Si quis autem hoc fecerit, sciat se indignationem Omnipotentis Dei, beati Petri apostoli et nostram incursurum.

Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, feria sexta post festum beati Nicolai confessorish.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
lezing onzeker A.
c
aldus A, lees metropolitana.
d
abusievelijk tweemaal geschreven A.
e
abusievelijk tweemaal geschreven A.
f
abusievelijk tweemaal geschreven A.
g
abusievelijk tweemaal geschreven A.
h
hierna sluitingstekens A.

Document acties