U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1292.01.31
1292 januari 31

Beoorkonding van een nieuwe rechtsdag door de officiaal van Utrecht waar de definitieve beslechting zal plaatsvinden van een geschil tussen Jan van Breda, pastoor van Heesbeen, en Reinier van Heusden inzake de kerk van Heesbeen.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 416.

Geen aantekeningen op de achterzijde.

Geen aangekondigde zegels of sporen van bezegeling.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 416.

Samenhang

Zie over deze kwestie ook de oorkonden van de officialen van Utrecht en Keulen, Van Synghel, DONB, nrs. 1292.02.19 en 1292.05.05.

Datering

In samenhang met de oorkonden van de officialen van Utrecht en Keulen is het gebruik van de paasstijl verondersteld.

Afbeelding 11292.01.31
Volledig scherm

Iudex die Assumptionis coram nobis Traiecti Iohanni de Breda, presbitero curato in Hesbene, ut asserit, et Reynero, de cuiusdem eius adversario, videlicet feria quarta post conversionem Pauli in eo statu quo fuit, feria tertia post octavam Epyphanie Domini, quod status ad publicandum et quedam alia in actis confecta faciendum requirebat in causa que super ecclesia de Hesbene coram nobis vertitur inter eos. Dicta die dictus Reynerus non comparuit nec aliquem pro se misit, parte altera competente et in quantum debuit exspectantea et petente procedi ad ea que dies requirebat, non obstante dicti Reyneri contumacia ad id quod dies exigebat processimus iusticia mediante et deposiciones testium, ex parte dicti Iohannis productorum cum aliis probationibus instrumentorum publicatum quibus publicatis, prefigimus sibi feriam sextam post Lilasii ad concludum in causa predicta et ultra quod iustum fuerit faciendum.

Datum etb actum anno Domini Mo CCo XCo primo, feria quinta post conversionem beati Pauli.

Continetur a feria quarta inmediate precedente.

a
met doorgestreepte afkortingstreep A.
b
letter e verbeterd uit a door schrijfhand A.

Document acties