U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1288.05.31(na 1282.03.31)
(tussen april 1282 en mei 1288)

Lijst van leenmannen van de graaf van Holland en de goederen die zij van hem in leen houden in het land van Altena (en daarbuiten).

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

Registrering

B. (tussen april 1282 en mei 1288), Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 706 (voorheen LRK Holland 5), = register EL 5, 1282, Cas B, comitis Florentii, fol. 90r.

Afbeelding 11288.05.31(na 1282.03.31) NL_HaNa_3.01.01_706_0002 fol. 90r
Volledig scherm

(1) Haer Arnout van Vtwike, die es miins heren man van den goede dat leghet in den Groeten Wert tUthoven, des lants es achtendertich morghen ende daer af ziin XXVI morghen thientvri.

(2) Thileman van den Campe, die es miins heren man worden van enentuentich morghen lants die licghen te Woudrikem beneden der wimolen, die ene acker heitet die Vorst Weide, die ander heitet die Middel Weide ende die dorde camp heitet dOude Broec.

(3) Henric van Vtwike, die es miins heren man worden van sire hoestede ende sire husinghe daer hi op wonet ende van enen campe die after ziin huus leghet.

(4) Didderic van Vtwike, die es oec miins heren man worden ende heft hem op ghegheven sine ghesate ende sine husinghe ende vier morghen lants, gheleghen te Honsewike. Dita quam na up Ghodeuert, sinen zone, van dien up Tieleman, Godeuerts broeder, van Tieleman up Beatriis, ziinre dochter, die ontfengt in Den Haghe in die Assencionis anno LXVI, ende dese ioncvrou heet Beatriis van Hontswiic, ende Vastraet van Ghiesen Ianszone dede manscap voer ioncvrou Beatriis.

(5) Haer Hartbernen van Vtwike, die es miins heren man van ere hoeven lants die heitet Coppelhoeve ende leghet in den Spike in des heren lande van Altena.

(6) Petrus, filius Waligi de Rewike, sex iugera terre iacentia apud Alfen, contigua terre Hugonis Sculteti.

(7) Ianne die Molnare ut Grauelant es miins heren man van XXII morghen lants, ligghende westwaerts van sinen huus toter kerkewaert.

(8) Walwin, haren Didderics sone, hevet ontfaen dat ambochte van Snedelwike ende den thiinde, voert in Boescoep dien thiende, vort in Alferhorne dien thiende, voert ene thiinde in Maselant, half den tiins van Lisse ende een paer suanen.b

a
vanaf Dit tot en met het eind van deze post later interlineair toegevoegd B.
b
hieronder is de volgende post doorgestreept B: Dit es Gerarts leen van Velsen dat hi hilt van den heren van Thelinghen derde half pont ghelts aen erve te Velsen.

Document acties