U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1284.02.10
1284 februari 10

R., plebaan van Tiel en deken van het landdekenaat van Tiel, bevestigt de voordracht van Wouter van Caslaer, clericus, door Willem, abt van Sint-Truiden, als nieuwe pastoor van de kerk van Heesbeen.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 391.

Geen aantekeningen op de achterzijde.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van R., plebaan van Tiel, beschadigd, van bruine was.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 391.

Datering

In navolging van het gebruik in het aartsbisdom Keulen is het gebruik van de paasstijl verondersteld, zie Dillo-Van Synghel, ONB II, XVI.

Afbeelding 11284.02.10voorzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis R., plebanus de Thiila, decanus concilii Tylensis, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod nos Wolterum dictum de Caslaer, clericum, ad presentationem viri religiosi domini Willelmi, divina permissione abbatis Sancti Trudonis, ad ecclesiam de Hesbene, ex morte quondam domini Henrici nunc vacantem et ad dicti abbatis collationem pertinentem, admittimus curam animarum et custodiam reliquiarum eidem canonice, committendo adhibitis sollempnitatibus inb huiusmodi fide debitis et consuetis, nostrarum presentium testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCo LXXXo tercio, feria quinta post octavam Purificationis beate Virginisc.

a
vergrote initiaal A.
b
op rasuur A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties