U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1278.04.26
1278 april 26

Jan, heer van Heusden, schenkt op verzoek van Hendrik van Sassenbroek, proost van de hof van Sint-Truiden te Aalburg, en met instemming van de erfgenamen en parochianen van Aalburg een steeg te Aalburg als allodium aan de hof aldaar.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 366. Gelinieerd.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Littere Iohannis de Huesdam de vico sive stege de Alborch. – 2o door 14e-eeuwse hand: F. IXa. – 3o door 14e/15e-eeuwse hand: 1278.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, heer van Heusden, zwaar beschadigd, van groene was.

Uitgaven

a. Piot, Cartulaire I, 347-348, nr. 282, naar A. – b. De Fremery, Supplement OHZ, 142-143, nr. 201, naar a.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 366.

Afbeelding 11278.04.26voorzijde
Afbeelding 21278.04.26achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentem litteram inspecturis Iohannes, dominus de Hvsedenne, salutem et cognoscere veritatem.

Noverint universi quod ad honorem Dei et Sancti Trudonis et ad peticionem viri discreti domini Henrici de Sassenbruch, prepositi curie Sancti Trudonis in Aleborgh, quendam vicum, qui vulgariter Stiege dicitur, in nostro dominio et in territorio ville de Aleborgh, infra curtumb, qui quondam domini Wolteri Spiringi, militis, fuerat et curiam Sancti Trudonis in Aleborgh sepedictam iacentem, in allodium ex nostra libera voluntate et consensu heredum, qui se dicunt ius habere in vico predicto fodendi sepes circumdandi, videlicet domini Roberti, militis, de Hesebenne, domini Giselbatic, militis, de Scalcwich, Hugonis dicti Botere et omnium parrochianorum sepedicte ville de Aleborgh et etiam Emundi de Colonia, Theoderici dicti Oge, Emundi dicti Tolreph, Iohannis Advocati, Iacobi dicti Smitere, Rutgeri et Lamberti, fratrum, Mathei et Iohannis de Osse, Wolteri dicti Buschman, et ceterum parrochianorum contulimus libere et quiete imperpetuum possidendum, omni contradictione remota.

Testes vero huius condicionis fuerunt, ubi dictum vicum, qui vulgariter Stiege dicitur, ad opus curie Sancti Trudonis predicte contulimus secundum antedicta: dominus Theodericus de Husedenne, miles, noster patruus, Harpernus de Drungelen, Godefridus dictus Bouir, Willelmus de Hedenchusen et alii fidedigni.

Ut autem hec condicio maneat inconvulsa, presens scriptum sigilli nostri munimined duximus roborandum.

Datum anno Domini Moe CCof LXXo octavo, feria tercia post dominica Quasimodog.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
aldus A, lees curtim.
c
aldus A, verbeterd door schrijfhand.
d
vanaf hier tot en met Domini onder de pliek A.
e
gedeeltelijk onder de pliek A.
f
gedeeltelijk onder de pliek A.
g
hierna sluitingsteken A.

Document acties