U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1277.07.08
1277 juli 8

Schepenen van Mechelen oorkonden dat Wouter van Sclipe en Willem die Milre mede namens de mede-erfgenamen van Jan van Sclipe en zijn echtgenote Elizabeth alle schulden en beloften kwijtschelden, gemaakt en gedaan door Jan en Elizabeth aan Jan, heer van Heusden. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de Staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, zie Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 2118, fol. 75r, nr. 7, alwaar onderhavige kwijtschelding wordt vermeld: Een scepenebrief van Mechelen dair Wouter van Sclipe ende Willem die Milre voir hen ende voir hoire medeerven Ians van den Sclipe ende Liisbeth, siins wyfs, yrinne quiitscelden Ian van Heusden ende sinen voirvadere van allen sculden ende beloften, gedaena Ian ende Liisbeth voirn. tot dienen daige toe. Datum XIIC LXXVIIo, feria Va ante Divisionis Apostolorum.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11277.07.08 NL-HaNA_3.01.01_2118_0002 fol. 75r
Volledig scherm

a
hierna ontbreekt vermoedelijk by.

Document acties