U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1261.09.16
1261 september 16
Viterbo

Paus Urbanus IV bekrachtigt de schenking van het patronaatsrecht van Beesd en van de daarbij behorende kapellen te Rumpt en Gellicum aan de abdij Mariënweerd door de graaf van Gelre en de heer van Cuijk, met instemming van de bisschop van Utrecht.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. (vóór 23 mei 1265), niet voorhanden, maar bekend uit een vidimus voor de abdij Mariënweerd d.d. 23 mei 1265, waar een verwijzing staat naar een cartularium: ut supra in isto eodem folio, alsmede uit een vidimus d.d. 1302.05.18: litterarum seriem infrascriptam religiosorum virorum .. abbatis et .. conventus monasterii Beate Marie in Insula, ordinis Premonstratensis, antiquo registro quorundam suorum privilegiorum insertam vidimus. – C. 1346, Brussel, KB, hs. nr. 17904-17906 (cartularium van Mariënweerd), fol. 8v (oude folio 6v), onder het opschrift: Beesde, en onder de rubriek: Confirmatio ecclesie de Beesde, de Roemde et de Ghellenchem, mogelijk naar [B].

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 58, nr. 78.

Onechtheid

Oppermann heeft in zijn ‘Bijdrage tot de kritiek’, 216 e.v., een aantal oorkonden met betrekking tot het patronaatsrecht van Beesd als vervalsingen bestempeld, waaronder deze pauselijke bevestigingsoorkonde. Er is geen reden om aan de echtheid van onderstaande oorkonde te twijfelen, zie hiervoor het commentaar bij Van Synghel, DONB, nr. 1261.04.12, onder Onechtheid.

Tekstuitgave

Deze oorkonde is de naoorkonde van Van Synghel, DONB, nr. 1261.04.12. De tekstdelen die aan deze oorkonde zijn ontleend, staan in een kleiner lettertype. Voor de ontleningen aan de vooroorkonde, zie het pdfbestand.

Afbeelding 11261.09.16
Volledig scherm

Urbanus, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii de Insula Beate Marie, Premonstratensis ordinis, Traiectensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.

Sane exhibita nobis vestra petitio continebat quod nobiles viri comes Ghelrie, Coloniensis dyocesis, et dominus de Cuc, Leodiensis dyocesis, ius patronatus quod habebant communiter in ecclesia de Beesde, et de Rumpde ac de Ghellinchem capellis ab ea dependentibus, de assensu venerabilis fratris nostri Traiectensis episcopi, loci dyocesani, vobis pia et provida liberalitate donarunt, prout in litteris inde confectis, sigillis episcopi ac nobilium dictorum communitis, plenius dicitur contineri. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eisdem episcopo et nobilibus provide factum est, ratum et gratum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Viterbi, XVI kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo.


Document acties