U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1257.03.04
1257 maart 4

Gozewijn, heer van Born, ridder, broeder Willem van Heisterbach en meester Gozewijn, cantor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, beslechten het geschil tussen deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht en Willem, heer van Boxtel, inzake de dagelijkse gerechten en inkomsten van de dorpen Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille, waarbij zij aan deken en kapittel twee derde en aan de heer van Boxtel als voogd van de dorpen een derde van de opbrengst toewijzen.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 430, archief Grevenbroek, inv. nr. 1.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Gozewijn, heer van Born, ridder. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van meester Gozewijn, cantor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht. – [SD3] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht. – [SD4] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Willem, heer van Boxtel.

Willem van Heisterbach stelt zich tevreden met het zegel van de twee andere scheidsrechters.

Uitgave

Uitgave noch regest voorhanden.

Datering

Het gebruik van de paasstijl in het bisdom Luik is verondersteld, zie Dillo-Van Synghel, ONB II, XVII.

Afbeelding 11257.03.04
Volledig scherm

Nobilisa vir Goszwinus, miles, dominus de Borne, frater Willelmus de Heysterbac et magister Goszwinus, cantor ecclesie beate Marie in Traiecto, omnibus presensb scriptum visuris scire veritatem.

Noverit universitas vestra quod cum mota esset discordia inter venerabiles viros decanum et capitulum beati Seruatii in Traiecto ex una parte et nobilem virum Willelmum de Bocstelle ex altera super iudiciis cottidianis et eorum emolumentis de Hamont, Akkele et Lille villarum, tandum fuit in nos concorditer sub pena quadraginta marcarum ab utraque parte compromissum ita ut quecumque pars dicto nostro non staret vel in posterum contrairet penam predictarumc quadraginta marcarum incurreret, cuius pene medietas nostra esset et altera medietas partis dictum nostrum observantis; de predicta aut pena persolvenda constituti sunt a partibus hinc inde fideiussores ab ecclesia predicta, videlicet ego magister Goszwinus, cantor ecclesie beate Marie in Traiectensis, prenominatus, Arnoldus ded Hegghe, Engelbertus de O et Engelbertus dictus de Porta, milites; ex parte vero predicti nobilis ego Goszwinus, dominus de Borne, predictus, Arnoldus de Campo, milites, Otto et Nicholaus, famuli ipsius Willelmi. Hiis autem completis omnibus nos habito consilio diligenti sic arbitrando pronuntiamus ut in iudiciis cotidianis sicut in sollempnibus duas partes emolumenti habeat ecclesia memorata et advocatus, videlicet Willelmus, nobilis de Bocstelle, terciam partem. Et hoc intelligi volumus quandocumque agitur de iuribus sive bonis ecclesie et cum scabinis villarum predictarum vel in bonis sive in fundo ecclesie memorate. Volumus etiam predicta omnia observari sive nuncius ecclesie iudiciis intersit sive non. Et si forte, quod absit, in posterum aliqua dubitatio super premissis emerserit, eius declarationem de consensu partium sub pena predicta observandam nobis reservamus ita etiam ut, si unum vel duos ex nobis mori vel abesse contigerit, apud solum tertium superstitem vel presentem declaratio dubitationis remanebit.

In cuius rei testimonium nos dominus de Borne et magister Goszwinus, cantor ecclesie beate Marie sepedicte, presenti scripto sigilla nostra una cum sigillo ecclesie beati Seruatii prenominate necnon cum sigillo nobilis viri Willelmi prenominati apposuimus.

Actum et datum anno Domini Mo CCo Lo sexto, dominica qua cantatur Reminiscere, mense marcio. Ego frater Willelmus de Heysterbac predictus contentus sum sigillis coarbitrorum meorume.

a
vergrote initiaal A.
b
twee slotletters op rasuur A.
c
verbeterd uit predictagum A.
d
bovengeschreven A.
e
hierna sluitingsteken A.

Document acties