U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1256.01.28(na 1247.10.02)
(1247 oktober 3 - 1256 januari 28)

Rooms-koning Willem stelt te Geertruidenberg een op maandag te houden weekmarkt in. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde, waarvan de tekst is verloren gegaan, is bekend uit een vertaling van de oorkonde van Floris, ruwaard van Holland, waar de weekmarkt opnieuw wordt ingesteld, zie Van Synghel, DONB, nr. 1257.05.04. De instelling van de weekmarkt wordt als volgt vermeld: Want ons heer ende brueder heer Willem saliger gedachten, waelgeboren coninck van Hollandt, met sijnen raide geordineert had ende ingeset dat men weeckmerct alle maendaghe houden sal tot Sinte Geertruijdenberge, wairop hij den poirteren der voirs. Sinte Gertruijdenberge sijn open brieven gegeven hadde.

Uitgave

a. Kruisheer, OHZ II, 772, nr. 1075.

Regesten

Zie Kruisheer, OHZ II, 772, nr. 1075.

Datering

De termini zijn die van het koningschap van de oorkonder.

Afbeelding 11256.01.28-na1247.10.02
Volledig scherm


Document acties