U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1245.10.19
1245 oktober 19

Robert, bisschop van Luik, keurt de schenking goed van de tienden van Tongelre en Arendonk door Maria, gewezen keizerin, aan het klooster Binderen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. niet voorhanden, maar bekend uit C = een oude gescreven boeck inhoudende de fondatie, giften, approbatien ende obdrachten tot behoeff des sloets des ordren van Cistercien, getimmert te wordden in Benden, dwelck genoempt de Keyserinneplaets, ende nu in de wandelinge genoempt het goidtshuys van Bynderen by Helmont. C. vóór 1629, Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, toegangsnr. 10220, Schepenbank Tongelre, 1559-1810, inv. nr. 26.1, door Gijsbert van den Velde, stadssecretaris en griffier van ’s-Hertogenbosch, naar [B].

Afbeelding 11245.10.19
Volledig scherm

Robertus, Dei gratia Leodiensis episcopus, dilectis in Christo filiabus, priorisse et conventui in Byndre, Cysterciensis ordinis, salutem in Domino.

Dignum est et rationi consentaneum eos speciali gratia prosequi et favore qui abiectis huius mundi vanitatibus carnem suam macerare magis quam habitare in peccatorum tabernaculis laudabiliter elegerunt.

Eapropter dilecte in Christo filie vestris peticionibus benigne annuentes decimas de Tongrelo et de Harendonck, quas ex collatione illustris mulieris Marie, quondam imperatricis, possidetis, sicut eas iuste rationabiliter et sine alterius preiudicio possidetis, vobis et domui vestre quantum in nobis est confirmamus.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munime duximus roborandas.

Datum anno Domini Mo CCo quadragesimo quinto, mense octobri, feria quinta post octava beati Dyonisii.


Document acties