U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1242.06.30(na 1242.06.00)
1242 juni
koor van Oudmunster te Utrecht

Hendrik, proost, Wolfram, deken, en het kapittel van Oudmunster te Utrecht geven na de dood van Dirk van Altena aan Willem I van Horn, zijn opvolger in Altena, de goederen (in het land van Altena) die Dirk van hen in pacht hield, tegen een jaarlijkse pacht van 26 mark Keuls. Na de dood van Willem zal zijn wettige erfgenaam tien pond Utrechts betalen voor de ontvangst van deze goederen en de hernieuwing van dit privilege.

Originelen
A1.

Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 223, archief kapittel van Oudmunster, inv. nr. 756-2, bovenste helft van chirograaf.

Aantekening op de voorzijde: door de teksthand of een gelijktijdige hand: IN NOMINE DOMINI IHesU CRISTI AMEN (slechts het bovenste gedeelte van de afgesneden letters is zichtbaar). – Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De decimis in Altena (doorgestreept). – 2o door 14e-eeuwse hand: Littere domini Wilhelmi de Hoerne de bonis in Althena, sub anno Domini M CC XLII. – 3o door 15e-eeuwse hand: p. II.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, dat niet aangekondigd is.

A2.

Dülmen, Herzog von Croy'sches Archiv, Archiv Herzögliches Haus, Erb- und Familienprozesse, Charters Horn M III 1, oorkonde ad datum 1242 juni, onderste helft van chirograaf.

Aantekening op de voorzijde: door de teksthand of een gelijktijdige hand: IN NOMINE DOMINI IHesU CRISTI AMEN (slechts het onderste gedeelte van de afgesneden letters is zichtbaar). – Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Sancti Saluatoris Traiectensis.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, dat niet aangekondigd is.

Uitgave

a. Heeringa, OSU II, 363-364, nr. 983, naar A1.

Regesten

Korteweg, Rechtsbronnen Woudrichem, 6, nr. 12. – Van den Brand, ‘Onbekend Horn-archief’, 151, nr. 4.

Samenhang

Na het overlijden van Willem I van Horn, heer van Altena, worden deze goederen opnieuw verpacht aan zijn opvolger, zie Van Synghel, DONB, nr. 1265.04.29. Voor het geschil tussen het kapittel van Oudmunster en de heer van Altena over deze verpachting begin veertiende eeuw, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1301.01.28a, 1301.03.27, 1301.03.31, 1301.06.28a en 1301.06.28b.

Ontstaan en tekstuitgave

A1 en A2 zijn door dezelfde hand geschreven. De tekst is uitgegeven naar A1, met de varianten van A2 in het notenapparaat. Hoewel er sprake is van tekstverwantschap tussen onderhavige oorkonde en Van Synghel, DONB, nr. 1265.04.29, is deze te gering om deze oorkonde te beschouwen als vooroorkonde.

Afbeelding 11242.06.30(na 1242.06.00)A1voorzijde
Afbeelding 21242.06.30(na 1242.06.00)A1achterzijde
Afbeelding 31242.06.30(na 1242.06.00)A2voorzijde
Afbeelding 41242.06.30(na 1242.06.00)A2achterzijde
Volledig scherm

Henricusa, Dei gratia prepositus, Wulframmus, decanus, to[t]umqueb capitulum sancti Saluatoris in Traiecto universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in vero salutari.

Noverint universi quod cum bona que bone memorie Theodericus de Althena in decimis a nobis tenuit iure pactionali, tam ea que spectabant adc prepositum quam ea que spectabant ad capitulum, post obitum antedicti Theoderici nobis essent liberad viro nobili domino Wilhelmo de Horne, successori de Althena, in pacto contulimus, ita videlicet quod annuatim in Nativitate beati Iohannis Baptiste ecclesie nostre solvere debeat viginti sex marcas, pro marca viginti septem solidos et sex denarios Traiectensis monete legalis; hoc idem se soluturum promisit prestito iuramento cum suis ministerialibus; quod si ipsum in die beati Iohannis Baptiste persolvere non contingeret, dictus Wilhelmus cum duobus suis militibus Traiectum intrabit in crastino ipsius Iohannis, inde non recessuri quousque summa debitorum fuerit salutae. Preterea additum est quod post mortem sepedicti Wilhelmi, quicumque legitimus heres ipsius fuerit, in receptione bonorum eorumdemf et renovatione privilegii decem libras Traiectenses monete legalis antequam se intromittat de bonis nostris ecclesie nostre c[um]g integritate persolvat.

Acta sunt hec an[no] dominice incarnationish Mo CCo XLIIo i, mense iunio, in choro sancti Saluatoris.

Presentibus Henrico, preposito, Wulframmo, decano, Iacobo, Florentioj, Iohanne, Nycholaok, Arnoldo, Henrico, Alberto, The[o]derico, Christianol, Iohanne, Theoderico, Theodericom, Cesarion, canonicis capitulio memoratip.

a
vergrote initiaal A1 en A2.
b
totumque A2.
c
verbeterd uit ab door schrijfhand A1.
d
bovengeschreven door schrijfhand A1.
e
aldus A1, lees soluta als in A2.
f
eorundem A2.
g
gaatje in perkament A1.
h
incarnationis dominice A2.
i
XL secundo A2.
j
op rasuur A2.
k
gedeeltelijk onder de pliek A1.
l
gedeeltelijk onder de pliek A1.
m
gedeeltelijk onder de pliek A1.
n
gedeeltelijk onder de pliek A1.
o
onder de pliek A1.
p
onder de pliek A1, hierna sluitingsteken A1 en A2.

Document acties