U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1238.03.04
1238 maart 4

Rogier van Hout, ridder, draagt aan de Sint-Michielsabdij te Antwerpen het patronaatsrecht over van de kerk van Minderhout, wijst aan de abdij al zijn goederen en cijnzen in dit gebied toe voor verkoop en bezegelt met het zegel van het kapittel van Sint-Oedenrode.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1355-1356, Antwerpen, RA, archief Sint-Michielsabdij Antwerpen, inv. nr. 3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oud cartularium), fol. 49r (p. 96), onder de rubriek: Littera de iure patronatus ecclesie de Minderhout, naar [A].

Uitgave

a. Goetschalckx, in: BGHB V (1906) 340-341, nr. 88, naar B en een 17e-eeuws afschrift.

Afbeelding 11238.03.04afschriftB
Volledig scherm

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Universis ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in perpetuum.

Quoniam super omnia optima est optimum Deo servire et in hoc saluti anime providere, inde est quod ego Rugerus, miles, de Ligno, ius patronatus ecclesie de Minrehout quod ad me spectabat in remedium animarum tam patris mei quam matris mee ac etiam mee in canonicos regulares beati Michaelis in Antwerpia voluntarie transtuli et salvo iurea investiti eiusdem ecclesie eisdem addicavi. Preterea tam mobilia quam immobilia, tam census quam possessiones ac proprietates que me in eisdem finibus contingunt, perpetuo eisdem in venditionem distribui.

Testes huius facti Willelmus, canonicus, Th., clericus, scolasticus, Ar., miles, W., canonicus, et alii quamplures.

Et quia proprio sigillo careo, usus sum sigillo beate Ode in Rode.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo septimo, IIIIto nonas martii.

a
hierna eiusdem geëxpungeerd B.

Document acties