U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. uiterlijk 1217.12.31a
(uiterlijk 31 december 1217)

Jan I, heer van Heusden, schenkt samen met zijn zonen Arnoud en Jan aan de abdij van Berne tol- en handelsvrijheid binnen zijn gebied.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IE4a.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Quod sumus ab omni exactione liberi ratione domini de Hoesden (sterk vervaagd).

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan I, heer van Heusden, met restanten van bruine was op zegelstaart. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarvan de snedes in de pliek zichtbaar zijn; er is een losgeraakt, zwaar beschadigd bijliggend zegel van witte was, dat mogelijk niet bij deze oorkonde hoort.

Uitgave

a. De Fremery, Supplement OHZ, 14-15, nr. 24, naar A (gedateerd ca. 1200).

Regest

Van Bavel, Regestenboek Berne, 4, nr. 11 (gedateerd ca. 1200).

Datering

Deze ongedateerde oorkonde is uitgevaardigd door Jan I, heer van Heusden. De terminus ante quem is 1218, het sterfjaar van Jan (zie Coldeweij, ‘Arnold van der Sluis’, kol. 365-366, en Thijssen, ‘Nogmaals de heren van Heusden’, 20. De eerste vermelding van Jan als heer van Heusden dateert uit 1200, wanneer hij als getuige optreedt in een oorkonde van de graaf en gravin van Holland, zie OHZ I, nr. 248. Het boekschrift van onderhavige oorkonde is in overeenstemming met het gangbare schrift in deze periode.

Afbeelding 1(uiterlijk1217.12.31)voorzijde
Afbeelding 2(uiterlijk1217.12.31)achterzijde
Volledig scherm

Iohannes, Dei gratia dominus de Husden, universis fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in Domino.

Notum facimus tam posteris quam modernis quod proa remedio anime mee et uxoris mee, pie memorie Aleydis, et patris mei Arnoldi et matris mee Iustine et omnium antecessorum meorum presentibus filiis meis domino Arnoldo et Iohanne, et idipsum mecum facientibus indulsimus hoc privilegium ecclesie Bernensi quod cum bonis suis per universam terram dominii nostri libere navigent, transeant, vendant, emant absque theloneo et immunes sint ab omni exactione violenta vel iniusta sive consuetudinaria. Et hoc presente conventu in prefata ecclesia super altare beate Marie in perpetuum obtulimusb.

a
bovengeschreven door schrijfhand A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties