U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1216.02.05
1216 februari 5
Lateraan

Paus Innocentius III bevestigt het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht in het bezit van een aantal kerken, waaronder de kerk van Almsvoet, een tiend en een hof.

Origineel

A. Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 220, archief kapittel van Sint-Pieter te Utrecht, inv. nr. 214-1, reg. nr. 15.

Aantekening op de voorzijde (op de pliek rechts): IX. – op de achterzijde: 1o door gelijktijdige hand: Co en afbeelding van een boom – in het midden een paar onleesbare woorden, waarna: pro ecclesia sancti Petri. – 2o door 13e/14e-eeuwse hand: Confirmacio Innocencii pape super ecclesiis et quibusdam aliis bonis nostris. AIX. – 3o door 17e-eeuwse hand: Gecopyeert ende geautentiseert den 6en junii 1634. – 4o door 18e-eeuwse hand: N II.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Innocentius III, paus, gaaf.

Afschriften

Zie Koch, OHZ I, 542-543, nr. 361.

Uitgaven

a. Koch, OHZ I, 542-543, nr. 361. Zie verder aldaar.

Regesten

Koch, OHZ I, 542-543, nr. 361. Zie verder aldaar.

Samenhang

Voor het vidimus van onderhavige oorkonde, zie Van Synghel, DONB, nr. 1256.03.25.

Afbeelding 11216.02.05voorzijde
Afbeelding 21216.02.05achterzijde
Volledig scherm

Innocentiusa episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis .. decano et capitulo sancti Petri Traiectensis salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater sue protectionis munimine confovere.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis precibus inclinati, de Gerolsdike, de Emelnesse, de Wulfarsdesdike, de Sabbingen, de Witzenkerke, de Clotinge, de Gous, de Vinningen, de Elewoldesdike, de Munstre, de Gapinge, de Nortmunstre, de Sandic, de Herradeskerke, de Emekerke, de Almesfote, de Tiecelleskerke, de Dhelden, de Ulsen, de Warnesfelde, de Malsen et de Amerunge ecclesias cum capellis, decimis et aliis pertinentiis earundem, decimam quoque de Broclede ac curtem de Brocherhoue cum pertinentiis suis, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Laterani, nonis februarii, pontificatus nostri anno octavo decimob.

a
versierde initiaal en geoblongeerd A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties