U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 19 oorkonden
1260 juli 27

Dirk, graaf van Kleef, en zijn broer Dirk Loef beslechten op raad van Otto II, graaf van Gelre, Willem, heer van Altena, Dirk, heer van Herlaar, Hendrik van Meerwijk, Bertold, heer van Ooij, Hendrik van de Lek en G. van Hurst het geschil tussen Jan, heer van Heusden, en zijn broers Robert en Hendrik inzake de nagelaten leengoederen van hun vader, waarbij Jan zich de hoge rechtspraak en de dijkschouw te Heesbeen en Doeveren voorbehoudt.

 

1296 augustus 29

(Simon), abt van Sint-Gillis op de Publémont te Luik, bewaarder van de door de Heilige Stoel verleende oorkonden aan abt en convent van Ter Doest, gelast de priesters van Overdrage, Etten en Zevenbergen om de personen die de abdij, niettegenstaande de uitspraak van Floris V, graaf van Holland, in haar bezittingen en rechten te Heiligenberg hebben aangetast, te manen om deze op straffe van excommunicatie binnen acht dagen na hun maning aan de abdij te restitueren en de schade te vergoeden.

1299 december 12

Jan II, graaf van Henegouwen en van Holland, bevestigt alle voorrechten die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders, graven van Holland.

1300 april 29

Willem II van Horn, heer van Altena, maakt de voorwaarden bekend van de verzoening tussen hem en Jan van Rijswijk, diens zoon Jan, familie en vrienden, waarbij Jan en zijn broers en zussen hem de halve tiend teruggeven en Jan het gerecht van Rijswijk tot tien schelling van Willem in leen ontvangt, alsmede zijn huis en hof en zestien morgen land van hem in leen houdt.

1304 oktober 7

Schepenen, raad en poorters van Geertruidenberg verklaren dat zij Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, als hun heer en graaf van Holland hebben gehuldigd.

1304 oktober 8

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft alle voorrechten te handhaven die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders.

1306 april 8

Willem III, graaf van Holland, geeft de inwoners van Heusden een bestand van twee jaar tegen een bedrag van 1.000 pond zwarte Tournois. (Deperditum)

1306 april 12

Gerard, abt van Berne, verklaart dat de voogdij over de abdij reeds door Hendrik II, hertog van Brabant, van keizer Frederik II en diens opvolger Willem, graaf van Holland, werd verkregen en dat hij daarom Jan II, hertog van Brabant, en diens opvolgers erkent als voogden en beschermers van de abdij en haar goederen.

1306 juni 15

Willem III, graaf van Holland, vidimeert de oorkonden d.d. 1200, 1241 december 27 en 1222 februari 4-1234 juli 19, van Dirk VII en Aleid, graaf en gravin van Holland, Willem II, graaf van Holland, en Floris IV, graaf van Holland, verleend aan de abdij van Berne en bepaalt dat de abdij bij het innen van de cijns te Dordrecht zes kalfshuiden zal aanbieden voor zijn valkeniers.

1307 april 10

Jan II, hertog van Lotharingen en Brabant, en Willem III, graaf van Holland, sluiten vrede en bepalen onder meer dat de hertog alle oorkonden zal teruggeven aan de graaf die betrekking hebben op de Zuid-Hollandse beleningen waarvan de hertog nu afziet.

Document acties