U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 19 oorkonden
1304 oktober 8

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft alle voorrechten te handhaven die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders.

1307 april 10

Jan II, hertog van Lotharingen en Brabant, en Willem III, graaf van Holland, sluiten vrede en bepalen onder meer dat de hertog alle oorkonden zal teruggeven aan de graaf die betrekking hebben op de Zuid-Hollandse beleningen waarvan de hertog nu afziet.

1307 september 24

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak te Geertruidenberg in de geschillen in en buiten het graafschap Holland tussen Gerard van Horn, heer van Altena, enerzijds, en Jan van Arkel, Vastraad van Giessen en diens oom Vastraad anderzijds.

1307 oktober 23

Willem III, graaf van Holland, vraagt de baljuw van Zuid-Holland om het verbod af te kondigen voor zijn inwoners op een bezoek aan de markt van Heusden, ingesteld door de heer van Heusden, en geeft geleide aan degene die de weekmarkt van Geertruidenberg bezoeken.

1308 september 11

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak in de geschillen tussen Gerard, heer van Horn en Altena, enerzijds en Jan van Arkel anderzijds, vaardigt bepalingen uit inzake de personen die op 23 mei 1307 te Sleeuwijk of elders in het land van Altena gevangen zijn genomen en inzake het huis van Giessen, stelt bijkomend onderzoek in dat voor 1 november 1308 moet zijn afgerond en legt beide partijen een zoen op.

1309 mei 17

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft aan de lieden in het land van Heusden geen andere sluis te laten leggen dan degene die nu in de Maasdam ligt, dat zij deze mogen verleggen naar de plaats die de heemraden van de Grote Waard goed vinden en dat zij op de Maas mogen blijven afwateren.

1311 september 29

Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen, wijzen hun dochter Aleid een jaarrente toe van 500 pond Hollands die zij in erfleen zal houden van Beatrix, hun oudste dochter, en bepalen de lossingsvoorwaarden van deze rente. Willem III, graaf van Holland, belooft Aleid in haar rechten te beschermen en bezegelt op verzoek mede.

1311 oktober 13

Hugo van Zottegem en zijn echtgenote Beatrix van Putten, burggraaf en -gravin van Gent, beloven de toedeling van de inkomsten door Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen, aan hun dochters Oda en Aleid van kracht te houden, conform de oorkonde d.d. 1311 september 29, medebezegeld door Willem III, graaf van Holland.


1313 maart 30

Willem III, graaf van Holland, maakt bekend dat degene die de schepenen of iemand van Geertruidenberg vijandelijk behandelt of een misdaad tegen hen begaat, door hem met zijn goed zal worden vastgehouden.

Document acties