U bent hier: Home Database Vertalingen Vertaalproject oorkonden 2012-2013

Vertaalproject oorkonden 2012-2013

Project

De Mastboom-Brosens Stichting heeft in 2012 in het kader van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) subsidie verleend om vertalingen te maken van West-Brabantse oorkondeteksten. Ten behoeve van dit project is een projectgroep samengesteld, bestaande uit dr. G. Van Synghel, bewerker van het DONB, drs. Yolande Kortlever, stadshistoricus van Bergen op Zoom bij Het Markiezenhof Historisch Centrum Bergen op Zoom, drs. Joss Hopstaken, teamleider bij het Gemeentearchief en -museum Roosendaal, en drs. Frans Gooskens, voorzitter van de redactiecommissie van 'De Oranjeboom', Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda. De projectgroep heeft uit de 669 oorkonden van het gedrukte tweede deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (Den Haag 2000) een selectie gemaakt van ca. vijftig Latijnse oorkonden, die worden vertaald door G. Van Synghel. Daarbij is gestreefd naar een spreiding in tijd, ruimte en inhoud. Er zijn oorkonden geselecteerd die van historisch belang zijn, actuele relevantie hebben of illustratief zijn voor een bepaalde ontwikkeling (zoals bijv. kloosterstichtingen, grensconflicten, keuren, verdeling van het land van Breda, de oudste vermeldingen, etc).

Onderstaande nummers zijn voor vertaling geselecteerd uit het ONB, dl. II:

nrs. 894, 896, 909, 924, 925, 937, 971, 979, 980, 1021, 1034, 1039, 1040, 1053, 1070, 1105, 1108, 1111, 1125, 1126, 1128, 1140, 1149, 1160, 1172, 1175, 1176, 1193, 1194, 1198, 1201, 1217, 1218, 1219,  1243, 1249, 1258, 1280, 1297, 1332, 1348, 1349, 1351, 1356, 1373, 1383-1384, 1396, 1415, 1455, 1476 en 1535.

Vertaalcriteria

Om de oorkondeteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken, is uitgegaan van een interpretatieve, en geen letterlijke vertaling. Ook zijn niet alle diplomatische onderdelen of delen daarvan vertaald. Zo is er geen vertaling van een algemene inscriptio, invocatio, arenga, toevoegingen aan de intitulatio en geen letterlijke vertaling van de bezegelingsformules, maar wel vermelding van de bezegelaar(s) (in het ONB II staat onder Origineel de volledige zegelbeschrijving. Alle persoons- en plaatsnamen in de oorkonden zijn genormaliseerd volgens de index van het ONB II.

Externe vertalers

Naast deze oorkonden is een aantal Latijnse teksten geselecteerd voor vertaling door vrijwilligers. Ook deze oorkonden zijn gedrukt in het tweede deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant. Het gaat om de volgende nummers:

nr. 890, 966 januari 24
nr. 955, 1223 mei
nr. 1190, 1279 september 20
nr. 1309, 1292 november 5
nr. 1358, 1296 mei 15
nr. 1361, 1296 juni 17
nr. 1502, 1309 april 19

Als u graag aan dit vertaalproject deelneemt, dan kunt u een oorkonde uit de lijst voor externe vertalers per mail doorgeven aan Geertrui Van Synghel, projectleider van het DONB: geertrui.vansynghel@home.nl.
U ontvangt dan per mail voorbeeldvertalingen.
De vertalingen kunnen in een Worddocument zonder opmaak gemaild worden naar: geertrui.vansynghel@home.nl.
Na correctie en eindredactie worden de vertalingen ingevoegd in het INGforms-vertaalformulier, met aanvulling van een aantal velden. Daarna volgt publicatie op de website van het DONB, onder vermelding van de naam van de vertaler.

Inmiddels zijn de zeven geselecteerde nummers door externe vertalers in bewerking genomen.