U bent hier: Home Database Projectbeschrijving Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) is een vervolg op het gedrukte Oorkondenboek van Noord-Brabant (ONB), waarin alle oorkonden tot 1312 met betrekking tot het grondgebied van de huidige provincie Noord-Brabant worden uitgegeven. Dr. H.P.H. Camps startte in 1962 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met de samenstelling van dit territoriaal oorkondenboek. In 1969 ging dit project over naar de toenmalige Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag, dat ressorteert onder NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). In januari 2011 fuseerde het ING met het Huygens Instituut tot Huygens ING, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

De provincie Noord-Brabant werd opgesplitst in vier delen en de oorkonden zouden gepubliceerd worden in vier deelpublicaties:

I de oorkonden van de Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de vrije heerlijkheid Gemert)

II de oorkonden van de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom

III de oorkonden van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena

IV de oorkonden van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven.

 

In 1979 werd het eerste deel over de Meierij van ’s-Hertogenboch gepubliceerd (H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage 1979). In deze uitgave heeft Caingmps 887 Noord-Brabantse teksten uitgegeven, die afkomstig zijn uit 67 archieven en bibliotheken in zeven verschillende landen. In 2000 verscheen het tweede deel van het Oorkondenboek met 667 oorkonden (M. Dillo en G.A.M. Van Synghel m.m.v. E.T. van der Vlist, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom (Den Haag 2000). Ook in dit deel over Breda en Bergen op Zoom werd het tekstmateriaal van heinde en verre verzameld en in een kritische editie bezorgd (uit 44 archieven in acht verschillende landen). Tijdens de bewerking van deel II verzamelden de bewerkers, net zoals hun voorganger, systematisch alle archiefmateriaal voor de delen III en IV van het ONB. In maart 1996 besloot het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis echter het werk aan het Oorkondenboek van Noord-Brabant na de verschijning van deel II te beëindigen. Bijgevolg zijn de oorkonden uit de twee nog ontbrekende gebieden, die de delen III en IV van het Oorkondenboek zouden vormen, nooit verschenen. De gehele documentatie voor deze delen en voor het Supplement op deel I, door de bewerkers in rudimentaire vorm aangelegd vanaf 1979 tot en met 2000, is door het ING in samenwerking met het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch in een database verwerkt en in 2006 op de website van beide instellingen geplaatst (www.inghist.nl en www.bhic.nl).

Met het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) beoogt de Stichting Brabantse Bronnen de voltooiing van het project door de editie van de oorkonden van deel III, IV en het supplement op de delen I en II. De bewerker van het DONB is dr. Geertrui Van Synghel.