U bent hier: Home Database Projectbeschrijving Copyright

Copyright

Copyright

Alle teksten en datasets op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd onder de voorwaarden van Creative Commons licentie 4.0 (zie onder) en zijn intellectueel eigendom van de Stichting Brabantse Bronnen, tenzij anders vermeld.

U bent vrij om:
•       Het werk op deze website te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
•       Het werk te bewerken, te veranderen en afgeleide werken te maken;
•       De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

De volgende voorwaarden gelden:
•       Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een  link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk is veranderd. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of gebruik van het werk.
•       Niet-Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
•       Gelijk Delen— Als u het werk hebt veranderd of hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
•       Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Voorbeeld bronvermelding:
Bron: [Auteur c.q. editeur], [volledige titel tekst c.q. database], Stichting Brabantse Bronnen, [URL][datum]

Volledige versie licentie onder Creative Commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/nl/legalcode