U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 6 oorkonden
1131 mei 2

Rooms-koning Lotharius bevestigt de rechten van de abdij (van Michaëlsberg) te Siegburg in het bos Osning, behorend tot haar hof te Pier, die betwist worden door Alvaradis van Cuijk en haar kinderen Godfried en Herman van Cuijk.

1131 mei 2

Rooms-koning Lotharius bevestigt de rechten van de abdij van Brauweiler in het bos Osning, behorend tot haar hof te Pier, die betwist worden door Alvaradis van Cuijk en haar kinderen (Godfried en Herman).

1283 oktober 14

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, sluit een verdrag met zijn zwager Dirk, graaf van Kleef, tegen de hertog van Brabant, waarbij onder meer Jan Boc van Meer als scheidsman optreedt.

1308 januari 30

Gerard, graaf van Gulik, Willem, graaf van Berg, Godfried, heer van Heinsberg en Jan I, heer van Cuijk, treden op als scheidsmannen in het geschil tussen Otto, graaf van Kleef, enerzijds en Everard, graaf van der Mark, en zijn zoon Engelbert van Arenberg anderzijds.

ca. 983

Lijst van bezittingen en inkomsten van de abdij van Werden, onder meer te Heesbeen, Genderen en Aalburg.

ca. 983

Lijst van bezittingen en inkomsten van de abdij van Werden, onder meer te Aalburg, Heesbeen en Woudrichem.

Document acties