< terug naar de lijst met oorkonden

De bisschop van Utrecht bemoeit zich met een ruzie tussen ridder Gijsbert van Zuilen en de abdij van Berne (8 juli 1248)

Samenvatting
Otto III, bisschop van Utrecht, zegt dat er ruzie ontstaan is tussen het klooster van Berne en zijn abt Alard aan de ene kant, en Gijsbert, ridder van Zuilen, aan de andere kant. De ruzie gaat over gronden en bezittingen te Maarsbergen. Otto heeft in deze ruzie bemiddeld en de tegenstanders zijn tot het volgende akkoord gekomen: abt en klooster van Berne zullen alle grond tussen Luttel Maarsbergen en de put aan de overzijde en Grundelosermere en Ruvorth voortaan in vrede en zonder klachten bezitten.

Achtergrondinformatie
Bisschop Otto III van Utrecht was de broer van graaf Floris IV van Holland en Zeeland. Hij was bisschop van 1233 tot 1249. Na de dood van zijn broer in 1233 werd hij voogd van de 7-jarige graaf Willem II. Hij hield zich meer met wereldse zaken bezig dan met zijn taak als leider van zijn bisdom. Dat blijkt ook wel uit deze oorkonde: Otto bemiddelde in een ruzie om het bezit van een stuk grond tussen een van de belangrijkste edelen en het klooster Berne, dat binnen zijn bisdom lag.

Tips voor een script
Hoe die ruzie tussen Gijsbert en het klooster begonnen is en hoe hoog die ruzie opliep, zullen we wel nooit meer precies te weten komen. Dat geeft jou de mogelijkheid om er zelf een spannend (of misschien wel dolkomisch?) filmscript bij te bedenken!

Over de oorkonde
Het origineel van deze oorkonde is niet bewaard gebleven, maar verloren gegaan. Maar we hebben nog wel de complete tekst, omdat die zo’n 64 jaar later in een officiële oorkonde van de toenmalige bisschop van Utrecht Gwijde overgeschreven is (een zogenaamd vidimus). In deze oorkonde zegt de bisschop in 1312 dat hij de oorkonde van zijn voorganger uit 1248 gezien heeft en aangeraakt en dat die ongeschonden en bezegeld was. Hij kopieert de complete tekst van dat oudere stuk, en bevestigt de oorkonde.
Dit vidimus wordt bewaard in de abdij van Berne te Bernheze.

De oorkonde is uitgegeven op de website van het DONB. Daar vind je de volledige Latijnse tekst, foto's waarop je kunt inzoomen en nog meer informatie over de oorkonde.

Onderaan de oorkonde (in dit geval dus het vidimus dat 64 jaar later als kopie van het origineel gemaakt is) hangt aan een reepje perkament het zegel van bisschop Gwijde van Utrecht. Dat was oorspronkelijk een ovaal zegel, maar er zijn wat stukken van afgebrokkeld. Om verdere beschadiging te voorkomen, zijn de restanten op een plat stukje was vastgeplakt.

Links

< terug naar de lijst met oorkonden