U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 6 oorkonden
1248 december 5

Rooms-koning Willem neemt naar het voorbeeld van zijn vader, graaf Floris IV van Holland, de abdij en de monniken van Ter Doest en al hun goederen in het graafschap Holland op in zijn bescherming, verleent hun tolvrijdom voor goederen bestemd voor eigen gebruik, stelt hun huidige, in Zeeland of elders in het graafschap gelegen goederen, voor altijd vrij van schot en vergunt hun het van de aldaar nog te verwerven goederen verschuldigde schot rechtstreeks af te dragen aan zijn rentmeesters en baljuwen tot het door hem vastgestelde bedrag, en bevestigt hen in het bezit van onder meer Heiligenberg.

1304 oktober 7

Schepenen, raad en poorters van Geertruidenberg verklaren dat zij Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, als hun heer en graaf van Holland hebben gehuldigd.

1304 oktober 8

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft alle voorrechten te handhaven die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders.

1309 mei 17

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft aan de lieden in het land van Heusden geen andere sluis te laten leggen dan degene die nu in de Maasdam ligt, dat zij deze mogen verleggen naar de plaats die de heemraden van de Grote Waard goed vinden en dat zij op de Maas mogen blijven afwateren.

1311 september 29

Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen, wijzen hun dochter Aleid een jaarrente toe van 500 pond Hollands die zij in erfleen zal houden van Beatrix, hun oudste dochter, en bepalen de lossingsvoorwaarden van deze rente. Willem III, graaf van Holland, belooft Aleid in haar rechten te beschermen en bezegelt op verzoek mede.

1311 oktober 13

Hugo van Zottegem en zijn echtgenote Beatrix van Putten, burggraaf en -gravin van Gent, beloven de toedeling van de inkomsten door Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen, aan hun dochters Oda en Aleid van kracht te houden, conform de oorkonde d.d. 1311 september 29, medebezegeld door Willem III, graaf van Holland.


Document acties