U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 47 oorkonden
[1198 januari 8-1199 januari 7]

Paus Innocentius III geeft aan alle abten en kanunniken van de orde van Prémontré, waaronder de abdij van Berne, vrijstelling van tienden.

1200

Dirk VII en Aleid, graaf en gravin van Holland, schenken aan de abdij van Berne een jaargeld van twee mark uit hun inkomsten te Dordrecht, waarvan de ene helft bestemd is voor de memorie van wijlen Floris III, graaf van Holland, en de andere voor de aankoop van hosties en wijn ten behoeve van de dagelijkse mis tot eigen zielenheil.

1213 september 21

Willem I, graaf van Holland, geeft enige voorrechten aan de poorters van Geertruidenberg en bepaalt dat de poorters van ’s-Hertogenbosch tolvrij zijn te Geertruidenberg en vice versa.

1236 september 15

Folpert van de Lek komt met Hendrik, heer van Cuijk, overeen dat, indien een zoon geboren wordt uit het huwelijk van Folpert met Margareta, zuster van Hendrik, deze de helft van zijn goederen in Holland zal erven en zal houden van de heren van wie Folpert ze houdt. Indien er een dochter wordt geboren, dan zal zij die helft houden van Folperts oudste zoon. Tevens wijst hij aan Margareta uit diezelfde goederen een jaarlijkse lijfrente toe van honderd pond Hollands en belooft dat de door hem gestelde borgen te Utrecht in leisting zullen gaan ingeval een en ander niet binnen twee jaar en zes weken zal zijn nagekomen.

1245 oktober 19

Robert, bisschop van Luik, keurt de schenking goed van de tienden van Tongelre en Arendonk door Maria, gewezen keizerin, aan het klooster Binderen.

 

1249 juni 4

Schepenen van ’s-Hertogenbosch maken bekend aan de broeders van het Groot Gasthuis te Mechelen dat Willem van Borde en zijn echtgenote Beatrix afzien van hun recht op de tienden van Elewijt.

1257 augustus 10

Hendrik III, hertog van Brabant, bevestigt de schenking door Maria, gewezen keizerin, destijds met instemming van zijn vader aan het klooster Binderen gedaan, en keurt de door hem gedane schenking goed van de tienden van Arendonk en Tongelre, van een broekland nabij het klooster, van Schepstal tot de Hoogbrug, en van de halve molen van Boort die door hem en zijn vader bij oorkonde aan het klooster zijn verleend.

1269 mei 4

Jan I, hertog van Brabant, geeft aan Willem, heer van Horn, ridder, de villa Loon op Zand met de hoge en lage rechtspraak en met de heiden, moeren en woeste gronden, alsmede een derde van de tiend van Tilburg en het bouwland met bossen en beemden te Udenhout in leen.

1272 februari 2

Jan I, hertog van Brabant, schenkt aan zijn leenman Willem, heer van Horn, ter verbetering van diens leen jaarlijks 80 pond Leuvens, te ontvangen uit het lood en geleide van ’s-Hertogenbosch na de dood van vrouwe Maria, echtgenote van de heer van Perwez, vrouwe van Ninove, onder voorbehoud dat hij en zijn erfgenamen deze betaling voor 800 pond kunnen afkopen.

1272 juli 22

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden betreffende twee scheuten tienden te Berghem, toebehorend aan de Kruisbroeders te Keulen. (Deperditum)

Document acties