U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.04.20
1310 april 20

Nicolaas, heer van Putten en Strijen, beleent heer Paulus van Almsvoet, ridder, met de oostzijde van de hoeve bij de molen te Almsvoet.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 14e eeuw, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 3 (oud nr. 142), register ‘tOude francijnboek B 1303-1353. Putten en Strijen. Cas M, fol. 15r.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11310.04.20 NL-HaNA_3.19.43_3_0012
Volledig scherm

Wi Niclais, here van Putte ende van Striene, maken kond ende kenlic allen denghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat heer Pouwels van Almsuoete, ridder, ons upghedraghen heeft bi sinen vryen wille die oesterhalve hoeve lands van der eere hoeve die gheleghena tot Almsuoete bi der moelne. Ende die voirghenoemde halve hoeve lands verlien wi Niclais, here van Putte ende van Strine, heren Pouwels van Almsuoete voirnoemt, riddere, ende sine nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten arfleene, sonder enigherande arghlist.

Ende opdat dit vaste ende ghestade blive, so hebbe wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegeven int iair ons Heren M CCC ende X, smaendaghes in die Paeschdaghe.

a
hierna ontbreekt een woord B.

Document acties