U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1309.03.20
1309 maart 20

Gerard van Horn, heer van Altena, beleent Egbert, zoon van Egbert van den Bosch, en zijn voogd Gijsbert van den Bosch ten behoeve van Egbert met de tienden van IJsselmonde, gelegen tussen het Riederambacht en het ambacht van Katendrecht, met de gift van de kerk van IJsselmonde en met het goed te Overschie waar Nicolaas van Berkelrevene op woont.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1309 juni 23, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.02, archief Heren van Altena, inv. nr. 91, vidimus door Jan, abt van Sint-Paulusabdij te Utrecht, en Florens, deken van het Sint-Janskapittel aldaar, naar [A].

Datering

Het gebruik van de paastijl is verondersteld.

Afbeelding 11309.03.20NL-HaNA_3.19.02_91_R-groot-1Voorzijde
Afbeelding 21309.03.20NL-HaNA_3.19.02_91_V-grootAchterzijde
Afbeelding 31309.03.20NL-HaNA_3.19.02_91_R-grootAfschrift
Volledig scherm

Wi Gherart, here van Horne ende van Altenna, maken cont ende kenlike allen dienghenen die desen brief sellen sien ende horen lesen met kennissen der werheit dat wi voersiit hebben ende verlien Eghebrechte, heren Egghebrechtes sone van dien Bosche, ende Ghisebrechte van den Bosche, sinen gheboernen monbare, tot des voerghenoemden Egghebrechts behoef die tiende van Yselmonde, die gheleghen es tuschen Riederamboecht ende Catendrechter amboecht, ende die ghichte van der kerke tYselmonde ende dat goed tot der Ouder Schye, daer Claes van Berkelrevene op siit. Ende dit voerseide goet hebbe wi, Egghebrecht ende Ghisebrecht, sinen monbare, verliit te gherechter leenghewere.

Hier over so waren onse man die verleent siin van den huse van Althena: Wouter van Blakele, Dideric van Cranendonc ende Hughe Volprechtssone ende ander meer onser man.

In orcunscapen hier af so hebben wi desen brief open gheseghelt met onsen seghele.

Dat waert ghemaket int iaer ons Heren dusent driehondert ende achte, des dondersdaghes voer Palmsoendaghe.


Document acties