U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.11.15
1303 november 15

Jan II, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, en heer van Friesland draagt Pieter van Oostberg, zijn rentmeester, op om Dirk, heer van Herlaar, achttien pond Hollands uit te betalen als rente van zijn leen uit de tol te Dordrecht. (Deperditum)

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1328 juli 24 - november 24, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief Fraven van Holland, inv. nr. 290 (voorheen archief LRK Holland, nr. 7) = register E.L. 6, Suyd-Holland, Amstelland en Waterland, Cas C (klein register Zuid-Holland), fol. 59r, nr. 290.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11303.11.15 NL-HaNA_3.01.01_290_0003
Volledig scherm

Wi Ian, grave van Heynningen, van Holland, van Zeeland ende here van Vriesland onbieden in here Pieter van Oestborch, onsen rentemeester, dat ghi ghevet heren Diederike, here van Herlare, iof zinen bode die desen brief brenghen achtien pond Hollands van desen iare dat leden es alze van sinen lene dat hi van ons hout te Dordrecht in die tolne ende hout desen brief mede te rekenen, bezegheld med onsen zeghele.

Ghegheven int iaer ons Heren Mo CCC ende drie, des vriendaghes nae sinte Martiinsdaghe in den winter.


Document acties