U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1301.01.28b
1301 januari 28
Zierikzee

Filippa, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland en vrouwe van Friesland regelt het geschil tussen Nicolaas, (heer) van Putten, en Hugeman, (heer) van Zevenbergen, inzake de grenzen tussen hun land.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. (ca. mei 1438), Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 1 (oud nr. 144) = register Putten en Strijen met de houte berden, 1235-1441, Cas M, fol. 8v-9v, door Bartholomeus Arntsz. uter Haghe, klerk van Jacob van Gaasbeek.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld.

Afbeelding 11301.01.28b NL-HaNA_3.19.43_1_0001 fol. 8v en 9r
Volledig scherm

Wii Phillippe, gravynne van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende vrouw van Vrieslant maken cond allen luden dat wi van den twiste die was tusschen Niclase van Putte ende sine hulpers aen deen zide ende Hugheman van Zeuenbergen ende sine hulpers aen dander zide een zeggen gezeit hebben in der manieren dat hierna gescreven staet, want siis an ons ende up onse zeggen an beyden ziden bleven siin. In den eersten es dat onse zeggen dat alsulke schedinge alze die heer van Striene makede iegens Niclaise van Putte, die die heer van Arkel ende heer Florens van Brederode ende heer Hardwaren van Haestrecht ende heer Hardbaren van Drongelen mit him ten heiligen zweren, dat si die houden in allen manieren dat hi ze makede. Voirt al dat binnen den palen es dat die heer van Striene hun selven toestat dat Willem Hugemansz. houdende was doe ter wilen iof siin zone nu betoenen mach mit sheere brieve van Striene, dat zeggen wi Hughemanne toe; alle dat buten den palen es, dat zeggen wi toe Niclaise, want in siin heerscap leghet ende hem toequam van sinen vader. Mer om die brieve die Hughman hevet van den heer van Striene dat hiit waren sal denghenen dien hiit vercoft heeft iof vercopen sal. Ende oic om die schade die Niclaes ende sine helpers Hughmanne ende sine helpers gedaen hebbe, so is dat onse zeggen dat Niclaes Hughmanne geven sal LX lb. iairlics Tornois, van hem te houden ten rechten leen ende die sal hi hem bewisen in sulken renten in diere manieren: so wanneer him Niclaes ghevet VIC lb. Tornois, so sullen die LX lb. siairs quite wesen ende die VIC lb. Tornois sal Hughman leggen in erfliker renten ende van Niclaise houden ten rechten leene in der manieren die voirscr. es. Voirt om alsulke schade ende sulke sticken als Hughmanne geschiet es van Niclaise ende sine helpers, so is dit ons zeggen iof Hughman yet overgetast hevet aen Niclais goede iof siins wiifs over rechte alse dair Niclais seghede, dat Hughman dat goet verbuert soude hebben dat hi van sinen wive houdende was, dat hem dat Niclais al vergevet bede van sinen wegen ende van siins wiifs wegen. Voirt is dat onse zeggen alse wair dat zake dat Hughman tymmeren wilde up dat goet dat men hout van der ioufrouwen van Striene, hi iof sine nacomelinge, ende wilt hem die heer benemen, so sal Hughman die tymmeringe laten toter wilen dattet eenen mitten rechte gewiist wordt weder hire tymmeren mach mitten rechte of en mach.

Ende omdat wi willen dat dit kenlic si, so hebben wi dat zeggen bezegelt mit onsen zegele.

Ende gegeven int iair ons Heren Mo CCCo, des saterdages voir Onser Vrouwendages te Lichtmisse te Zerixee.


Document acties