U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1297.07.18
1297 juli 18

Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Albert, zoon van heer Remboud van Varik, aan Engelbert en Jan van Hedikhuizen, broers, drie stukken land met een omvang van vier Hollandse morgen voor 100 pond heeft verkocht in het rechtsgebied van Well, grenzend aan het land van Gijsbert van Malsen, ridder.

Origineel

A. Heeswijk-Dinter, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IXH-Well (digitale toegang via BHIC, toegangsnr. 2092, inv. nr. IXH-Well , reg. nr. 104).

Afbeelding 11297.07.18NL-HtBHIC_2092_IXH-Well1_003Voorzijde
Afbeelding 21297.07.18NL-HtBHIC_2092_IXH-Well1_003-1Achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentia visuris Petrus Bart, Henricus de Werua, Iohannes Wickenbroet et Iohannes Werine, scabini de Santbomel, veritatis noticiam saluteb.

Veniens coram nobis Albertus, filius domini Remboldi de Vaudric, vendidit et optulit pro centum libris legalium denariorum, eidem ut fatebatur persolutis, tres particulas terre continentes quatuor iugera terre Hollendensis ad bonam mensuram in iurisdictione de Welle, sitas ibidem in insula et dominus Ghiselbertus de Malsen, miles, adiacet particulis terrarum predictis in parte superiori, optulit inquam terram predictam Enghelberto et Iohanni, fratri suo, de Edinchusen in vero allodio hereditarie possidendam; et Albertus predictus cum uxore sua effestucando renunciavit terre memorate, promittens facere renunciare terre predicte omnis qui de iure renunciare tenentur, promittens nichilominus warandiam facere et tutelam Enghelberto et Iohanni super terra prenotata per annum et diem ut iuris est pre omnibus volentibus iuri comparere et omne plegium a quocumque prius habitum deponere de eadem de premissis faciendis.

Petrus Bart, scabinus predictus, et Walterus dictus van den Berghe de Bomel indivisi sunt fideiussores, nostrarum testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCo XCo septimo, feria quinta post Divisonem apostolorumc.

a
hiervoor aanvangsteken in de marge, vergrote initiaal A.
b
aldus A, hiervoor ontbreekt cum.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties