U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1285.05.00 (vóór 1285.05.28)
(vóór 1285 mei 1-27)

Wouter, abt van Berne, machtigt Gerard, kloosterling van Berne, om namens hem te onderhandelen met het Sint-Janskapittel te Luik over kapittelgoederen in het land van Heusden, de gemaakte overeenkomsten te erkennen en namens de abdij de nodige garanties te geven. (Deperditum)

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. niet voorhanden, verloren gegaan tijdens brand in 1944, Luik, RA, archief St.-Janskapittel te Luik, Magnus liber ruber chartarum I, fol. 42v. ­[C]. niet voorhanden, zwaar beschadigd tijdens brand in 1944, ibidem, idem, inv. nr. 1 = Magnus liber ruber chartarum II, fol. 43.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit een vermelding van Lahaye, Inventaire I, 108, nr. 208, waar hij verwijst naar twee verloren gegane afschriften in de cartularia van het Sint-Janskapittel te Luik. Van [C] zijn slechts een paar verkoolde fragmenten bewaard gebleven, waaruit geen tekst uit deze oorkonde kan worden gereconstrueerd.

Samenhang

Voor de uitvoering van deze machtiging door Gerard, zie Van Synghel, DONB, nr. 1285.05.28.


Document acties