U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1257.08.10
1257 augustus 10
's-Hertogenbosch

Hendrik III, hertog van Brabant, bevestigt de schenking door Maria, gewezen keizerin, destijds met instemming van zijn vader aan het klooster Binderen gedaan, en keurt de door hem gedane schenking goed van de tienden van Arendonk en Tongelre, van een broekland nabij het klooster, van Schepstal tot de Hoogbrug, en van de halve molen van Boort die door hem en zijn vader bij oorkonde aan het klooster zijn verleend.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. niet voorhanden, maar bekend uit C = een oude gescreven boeck inhoudende de fondatie, giften, approbatien ende obdrachten tot behoeff des sloets des ordren van Cistercien, getimmert te wordden in Benden, dwelck genoempt de Keyserinneplaets, ende nu in de wandelinge genoempt het Goidtshuys van Bynderen by Helmont. C. ca. 1600, Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, toegangsnr. 10220, Schepenbank Tongelre, 1559-1810, inv. nr. 26.1, naar [B].

Afbeelding 11257.08.10
Volledig scherm

Henricus, Dei gratia dux Lotharingiea, Brabantie, universis presentes litteras visuris salutem in omnium Salvatore.

Noveritis quod cum karissima amitab nostra domina Maria, quondam Romanorum imperatrix, apud Bynder claustrum, ordinis Cisterciensis, quod Locus imperatricis nuncupatur, de consensu et voluntate karissimi patris nostri, ducis magne memorie, edificaverit et eidem abbatisse et conventui Loci predicti ob remissionem suorum peccaminum quicquid iuris habuit aut habere potuit de decimis de Harendonck et de Tongerle, tam maioribus quam minoribus, et paludem dicto monasterio adiacentem a Schepestal usque ad pontem, qui vocatur Hobrugghe, donavit, nos ea que premissa fuerunt cum medietate molendinii de Bort, quam nos eisdem contulimus, et omnia alia que in litteris prefati patris nostri ac nostris dicto conventui consessisc plenius continetur, approbamus, rata habemus et imviolabilemd faciemus imperpetuum observari.

In cuius rei testimonium et firmitudinem sigillum nostrum presentibus apposuimus.

Datum apud Buscum, mense augusto, in festo beati Laurentii martiris anno Domini Mo CCo LVIIo.

a
hierna ontbreekt et C.
b
aldus C, lees amica.
c
aldus C, lees concessis.
d
aldus C, lees mogelijk inviolabiliter.

Document acties