U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1247.04.30(na 1247.04.00)
1247 april (1-30)
Tervuren

Hendrik II, hertog van Brabant, staat aan het klooster Binderen zijn recht af op de tienden van Arendonk en Tongelre, alsmede een broekland nabij het klooster, van Schepstal tot de Hoogbrug.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

Afschriften

[B]. niet voorhanden, maar bekend uit C = een oude gescreven boeck inhoudende de fondatie, giften, approbatien ende obdrachten tot behoeff des sloets des ordren van Cistercien, getimmert te wordden in Benden, dwelck genoempt de Keyserinneplaets, ende nu in de wandelinge genoempt het goidtshuys van Bynderen by Helmont. C. ca. 1600, Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, toegangsnr. 10220, Schepenbank Tongelre, 1559-1810, inv. nr. 26.1, naar [B].

Datering

Het gebruik van de paasstijl is hier uitgesloten, aangezien Hendrik II overleed op 1 februari 1248.

Afbeelding 11247.04.30(na1247.04.00)
Volledig scherm

Henricus, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, omnibus presentes litteras visuris salutem.

Noverint universi quod nos contulimus religiosis dominabus et in Christo dilectis abbatisse et conventui Loci imperatricis, Cisterciensis ordinis, ob remissionem nostrorum peccaminum necnon predecessorum nostrorum quicquid iuris habebamus vel habere poteramus in decimis de Arendonck et de Tongheris, tam minutis quam maioribus, et paludem dicto monasterio adiacentem a Schepestal usque ad pontem, qui nuncupatur Hobrucga.

In cuius collationis testimonium et firmitudinem sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.

Datum apud Furam, mense aprili, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo.


Document acties