U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 23 oorkonden
1304 oktober 7

Schepenen, raad en poorters van Geertruidenberg verklaren dat zij Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, als hun heer en graaf van Holland hebben gehuldigd.

1304 oktober 8

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft alle voorrechten te handhaven die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders.

1306 april 8

Willem III, graaf van Holland, geeft de inwoners van Heusden een bestand van twee jaar tegen een bedrag van 1.000 pond zwarte Tournois. (Deperditum)

1306 juni 15

Willem III, graaf van Holland, vidimeert de oorkonden d.d. 1200, 1241 december 27 en 1222 februari 4-1234 juli 19, van Dirk VII en Aleid, graaf en gravin van Holland, Willem II, graaf van Holland, en Floris IV, graaf van Holland, verleend aan de abdij van Berne en bepaalt dat de abdij bij het innen van de cijns te Dordrecht zes kalfshuiden zal aanbieden voor zijn valkeniers.

1306 augustus 2

Gerard, abt van Berne, vidimeert de oorkonde, verleend door Willem III, graaf van Holland, aan de inwoners van Heusden d.d. 1306 april 8. (Deperditum)

1307 april 10

Jan II, hertog van Lotharingen en Brabant, en Willem III, graaf van Holland, sluiten vrede en bepalen onder meer dat de hertog alle oorkonden zal teruggeven aan de graaf die betrekking hebben op de Zuid-Hollandse beleningen waarvan de hertog nu afziet.

1307 september 24

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak te Geertruidenberg in de geschillen in en buiten het graafschap Holland tussen Gerard van Horn, heer van Altena, enerzijds, en Jan van Arkel, Vastraad van Giessen en diens oom Vastraad anderzijds.

1307 oktober 23

Willem III, graaf van Holland, vraagt de baljuw van Zuid-Holland om het verbod af te kondigen voor zijn inwoners op een bezoek aan de markt van Heusden, ingesteld door de heer van Heusden, en geeft geleide aan degene die de weekmarkt van Geertruidenberg bezoeken.

1308 september 11

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak in de geschillen tussen Gerard, heer van Horn en Altena, enerzijds en Jan van Arkel anderzijds, vaardigt bepalingen uit inzake de personen die op 23 mei 1307 te Sleeuwijk of elders in het land van Altena gevangen zijn genomen en inzake het huis van Giessen, stelt bijkomend onderzoek in dat voor 1 november 1308 moet zijn afgerond en legt beide partijen een zoen op.

1309 mei 17

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft aan de lieden in het land van Heusden geen andere sluis te laten leggen dan degene die nu in de Maasdam ligt, dat zij deze mogen verleggen naar de plaats die de heemraden van de Grote Waard goed vinden en dat zij op de Maas mogen blijven afwateren.

Document acties