U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1304 december 21, ONB II nr. 1455

Willem, abt(-generaal) van de Premonstratenzer orde, verzoekt Theobald (van Bar), bisschop van Luik, de verplaatsing, wegens overstromingen, van het nonnenklooster St.-Catharinadal bij Wouw en de vestiging te Breda door Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en van Breda, volgens nr. 1351, alsmede diens schenking aan proost en convent van de kapelanie van O.L. Vrouw aldaar (zie nr. 1356) goed te keuren.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1455.

Tekst

Reverendo in Christo patri ac domino, domino Thibaldo, permissione divina Leodiensi episcopo, Guillermus, eiusdem patientia Premonstratensis abbas, salutem et paratam ad eius beneplacita voluntatem cum omni reverentia et honore.

Reverende paternitati vestre significamus quod monasterium pauperum monialium Vallis sancte Katerine iuxta Woude nostri Premonstratensis ordinis, vestre dyocesis, adeo est fluviali impetu per inundationem aquarum desertum, quod monasterii predicti prepositus et sorores ipsum ulterius inhabitare non poterant neque possunt; quare nobilis vir Rasso, dominus de Gaure, dominus de Lidekerke et de Breda, pietate motus dedit, contulit et etiam assignavit eisdem preposito et sororibus locum in Breda ab eisdem inhabitandum perpetuo et possidendum, prout in litteris predicti nobilis viri plenius continetur.

Unde reverendam paternitatem vestram supplicamus pariter et exoramus quatinus, pietatis intuitu et orationum totius ordinis interventu, predictum locum cum pertinentiis suis dictis preposito et sororibus una cum capellania beate Marie in Breda et iuribus eiusdem a dicto nobili viro collata inhabitandum perpetuo, tenendum et possidendum auctoritate ordinaria per vestram gratiam dignemini confirmare.

Valeat in Domino vestra paternitas reverenda per tempora longiora.

Datum anno Domini M° CCC° quarto, in die beati Thome apostoli.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Willem, abt van de Premonstratenzerorde, geeft te kennen aan Theobald, bisschop van Luik, dat het Premonstratenzerklooster Sint-Catharinadal bij Wouw, in het bisdom Luik, door stevige overstromingen verlaten is en dat proost en nonnen van het klooster daar niet langer konden en kunnen wonen. Daarom heeft Raas, heer van Gavere, Liedekerke en Breda, bewogen door ontzag, aan proost en nonnen een plaats in Breda gegeven, overgedragen en toegewezen waar ze eeuwig kunnen wonen en die ze bezitten, zoals in zijn oorkonde uitgebreid beschreven staat.

Daarom vraagt Willem aan Theobald om, omwille van het ontzag en door de tussenkomst van de gebeden van de hele orde, de voornoemde plaats met al haar aangehorigheden met zijn permanent gezag te willen bevestigen voor de proost en nonnen, samen met de kapelanie van de Heilige Maria te Breda en de rechten, door Raas aan hen geschonken, om daar eeuwig te wonen, het te behouden en te bezitten.

Moge de eerbiedwaardige vaderlijke zorg van de bisschop langdurig van kracht zijn.

Gegeven in 1304.Document acties