U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1288 juli 13, ONB II nr. 1258

​Jan, abt van de abdij van Boudelo (te Sinaai-Waas), en Hendrik, abt van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, beslechten het geschil tussen de St.-Bernardsabdij (te Hemiksen) en de pastoor van Wouw enerzijds, en de abdij van Tongerlo en de pastoor van Nispen anderzijds, inzake de grens tussen beide parochies.

1290 november 6, ONB II nr. 1280

​Jan die Bere, ridder, en Everdei (van Lillo), schout van Antwerpen, leggen in opdracht van de hertog van Brabant de grensscheiding vast in de nieuwe woeste grond tussen de gebieden van de heer van Breda en de heer van Bergen op Zoom.

1291 december 25, ONB II nr. 1297

​Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, bevestigt, terwijl zijn echtgenote Aleid (van Boelare) nog in leven is, abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) in het bezit van 100 hoeve woeste grond en moer in de heerlijkheid van Breda tegen een jaarlijkse cijns van 25 schelling Leuvens, neemt die goederen met de kloosterlingen te Halderberg in bescherming, verkoopt er het maalrecht, regelt het recht op de lammertiend van Wouw en verkoopt hun bovendien nog 9 hoeve en 1 bunder woeste grond en moer te (Oud) Gastel, grenzend aan deze bezittingen, tegen een jaarlijkse cijns van 27 penning Leuvens.

1292 november 5, ONB II nr. 1309

Schepenen van Roosendaal oorkonden dat Alard zoon van Geile van de Molen verkoopt aan proost en convent van St.-Catharinadal nabij Wouw een jaarlijkse cijns van 20 schelling Leuvens, gevestigd op diens erfgoed te Roosendaal en op 15 gemet In de Scage bij de weg naar Breda.

1294 februari 14, ONB II nr. 1332

Gerard van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom, verkoopt aan prior en convent van Huijbergen 14 hoeve moer of nieuw land gelegen binnen zijn eigen goed nabij het klooster tegen een jaarlijkse cijns van 1 penning sterling per hoeve, en bevestigt het klooster in alle overige bezittingen jegens de heren van Breda en Willem Bollaard
verworven.

1295 september14, ONB II nr. 1348

​Marcelis, pastoor van (Oud) Gastel, begunstigt bij testament diverse instellingen en personen in (Oud) Gastel en elders, hoofdzakelijk in (Noord-)Brabant.

1295 oktober 9, ONB II nr. 1349

Marcells pastoor van (Oud) Gastel, geeft enige aanvullingen op zijn testament (zie nr. 1348) en bepaalt onder meer de stichting van een kapelanie, waarvan hij de toekomstige begeving opdraagt aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem).

1295 november 1, ONB II nr. 1351

​Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en van Breda, verenigt het klooster en nonnenconvent van St.-Catharinadal nabij Wouw met het gasthuis van Breda, verplaatst het klooster naar Breda en bepaalt dat het een huis voor zieken en armen zal leiden.

1296 februari, ONB II nr. 1356

Raas II van Gavere, ridder, heer van Liedekerke en van Breda, schenkt aan broeder Michiel van de premonstratenzer orde, zijn kapelaan, en proost van de nonnen te Breda, en aan het convent (St.-Catharinadal) van dezelfde orde aldaar de kapelanie van O.L. Vrouw te Breda.

1296 mei 15, ONB II nr. 1358

Bonaventura, aartsbisschop van Ragusa, en een aantal andere (wij)bisschoppen verlenen aan diegenen die op een aantal met name genoemde feestdagen de kapel van het begijnhof te Breda bezoeken of een materiële bijdrage leveren, verschillende aflaten.

Document acties