U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1279 september 20, ONB II nr. 1190

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan proost en nonnenconvent van het klooster St.-Catharinadal bij Wouw de watermolen te Haviksdonk en het visrecht aldaar vanaf de molen van Langdonk tot Calwentriest en verder.

1279 oktober (1-3), ONB II nr. 1193

Broeder Thomas, proost van het klooster St.-Catharinadal nabij Wouw, en Gillis van Buizegem, ridder van de heer van Breda, verklaren inzake de grenskwestie van het vrij eigen goed van (Oud) Gastel met name genoemde getuigen onder ede gehoord te hebben, waarna Gillis de inwoners opdraagt de aangegeven grenzen, overeenkomstig de afgelegde verklaringen, te respecteren.

1279 oktober 3, ONB II nr. 1194

Gillis van Buizegem, ridder van Arnoud van Leuven, heer van Breda, stelt in diens opdracht, naar aanleiding van de verkoop aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van de novale tiend binnen het vrij eigen goed (Oud) Gastel, de grenzen ervan vast en draagt allen, die onder de rechtsmacht van de heer van Breda vallen, op deze te respecteren.

1280 mei 13, ONB II nr. 1198

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan de inwoners van Breda de gemene gronden bij Breda binnen omschreven grenzen, alsmede de nieuwe gronden die de laatste drie jaar zijn uitgegeven.

1280 augustus 3, ONB II nr. 1201

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, bevestigen de in hun opdracht door Gillis van Buizegem, ridder, vastgestelde grenzen van hun vrij eigen goed van (Oud) Gastel (zie nrs. 1191 en 1194).

1282 november 3, ONB II nr. 1217

Gillis van Buizegem, ridder, verklaart dat abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) aan zijn heer Arnoud van Leuven, heer van Breda, 500 pond klein oud Leuvense munt hebben voldaan, verschuldigd voor de aankoop van 100 hoeve woeste grond in de parochie van (Oud) Gastel, middels de betaling op zijn aanwijzingen aan een aantal met name genoemde schuldeisers.

1282 november (3-18), ONB II nr. 1218

Arnoud van Leuven, heer van Breda, verkoopt met toestemming van de hertog van Brabant aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) 100 hoeve woeste grond in de parochie (Oud) Gastel voor 500 pond klein Leuvens en onder het beding van een jaarlijkse cijns van 25 schelling.

18 november 1282, ONB II nr. 1219

Jan I, hertog van Brabant, bekrachtigt de verkoop, met zijn toestemming gedaan, door zijn verwant Arnoud van Leuven, die de heerlijkheid van Breda in vruchtgebruik heeft, aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van 100 hoeve woeste grond in de parochie van (Oud) Gastel.

1252 juni 23, ONB II nr. 1243

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Boudewijn van Antwerpen verklaart van proost en convent van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw) in jaarlijkse cijns te houden de helft van de kloostergoederen te Zwartenberg tegen 10 schelling Leuvens en 1 penning Vlaams, onder voorbehoud van de turf- en andere tiend, die hij afstaat aan het klooster.

1287 juni 22, ONB II nr. 1249

Jan I , hertog van Brabant, beleent Gerard van Wezemaal, ridder, met de helft van het land Breda, te aanvaarden na de dood van zijn verwant Arnoud van Leuven, heer van Breda, waarbij hij het land zodanig verdeelt, dat Raas VII (X), heer van Liedekerke, de stad Breda met bijbehorende lenen krijgt en Gerard van Wezemaal uit hoofde van wijlen zijn moeder een hieraan gelijkwaardig deel, waarna zij het overige gelijkelijk tussen beiden zullen verdelen

Document acties